O konferencji

Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów, prezentacja wyników badań, a także dyskusja nad aktualnymi problemami funkcjonowania jednostek samorządu  terytorialnego w zmiennym otoczeniu prawno-finansowym.

Hasło przewodnie konferencji: JST wobec zmian w systemie finansowania. Jako kraj, ale również jako świat, stoimy przed nowymi wyzwaniami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Dążąc do zrównoważonego rozwoju zarówno społeczeństwa, jak i jednostki samorządu znalazły się w krytycznym momencie, z wieloma kryzysami (finansowymi, żywnościowymi, energetycznymi, migracyjnym i pandemią), które zmuszają nas do ponownej oceny paradygmatu zrównoważonego rozwoju i paradygmatu finansowania oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie jak lepiej reagować na niespełnione obietnice, potrzebę nowych usług publicznych, czy też zadania pozostawione do realizacji na przyszłe pokolenia.

Pojawiają się problemy finansowe, zgłaszany jest brak adekwatności środków w stosunku do zadań przypisanych do realizacji JST, system finansowania powinien nie tylko nadążać za zmianami, ale być ich motorem, stwarzając ramy i promując rozwiązania sprzyjające osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego, obok tradycyjnych obszarów finansów samorządowych, chcielibyśmy poświęcić szczególną uwagę aktualnym problemom takim jak finansowanie transformacji energetycznej czy skutki zmian klimatycznych w obszarze finansów samorządowych.

Patroni Konferencji

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego