Rejestracja

Uczestnik

Miejsce pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Współorganizatorów i Współadministratorów), w celu organizacji i udziału w konferencji oraz przygotowania materiałów związanych z konferencją.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu w związku z udziałem w konferencji pt. Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia III edycja organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Klauzula informacyjna Pobierz

* pole obowiązkowe