Program Konferencji

od 9:00 – rejestracja uczestników (parter)

10:00 – 10:15 – oficjalne rozpoczęcie konferencji (sala 4.1.)

 1. Prof. dr hab. Maciej Szymczak, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 2. Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP, Dyrektorka Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Kierownik Katedry Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

10:15-11:45 – sesja plenarna: Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań  zmieniającego się otoczenia (sala 4.1)

Moderatorka: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uczestniczki i uczestnicy dyskusji:

 1. Marcin Buliński, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
 2. Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
 3. dr Adam Lewandowski, Burmistrz Miasta i Gminy Śrem, członek Zarządu Związku Miast Polskich
 4. Małgorzata Machalska, Burmistrz Miasta Luboń
 5. Przemysław Renn, Burmistrz Miasta i Gminy Mieścisko
 6. Joanna Śmigielska, Wiceprezydentka Miasta Gniezno 

11:45-12:15 – przerwa kawowa

12:15-13:45 – sesja plenarna: W poszukiwaniu nowych konstrukcji dochodów i nowych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego (sala 4.1)

Moderator: dr hab. Mikołaj Tomaszyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczestniczki i uczestnicy dyskusji:

 1. Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 2. Ewelina Ostajewska-Szwankowska, Skarbniczka Miasta Konin
 3. Monika Wojtaszewska, Skarbniczka Gminy Suchy Las
 4. Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszcz 

13:45-14:30 – przerwa obiadowa

14:30-16:00 – sesja panelowa: Wyniki badań nad samorządem terytorialnym w dobie turbulentnych zmian otoczenia

Sala 4.1.Przewodniczenie sesji – prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 1. dr Joanna Śmiechowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Redystrybucja środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia w latach 2015-2022
 2. dr Aldona Standar, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr Agnieszka Kozera, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Inwestycje lokalne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach niskoemisyjnego miejskiego transportu publicznego w Polsce – analiza regionalna
 3. dr hab. Sławomir Franek, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, dr hab. Katarzyna Wójtowicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Zróżnicowanie wydatków na obsługę długu samorządowego w krajach UE
 4. mgr Łukasz Małecki-Tepicht, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Audyt wewnętrzny JST wobec edukacji domowej – ryzyka, mechanizmy kontrolne i rola AI w ich ocenie
 5. dr Aneta Chodakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, mgr Aleksandra Wimberger, Uniwersytet w Kassel – Wpływ zaborów na decyzję o wdrożeniu i wykorzystaniu mediów społecznościowych wśród polskich gmin

 Sala 3.1.Przewodniczenie sesji – prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku 

 1. dr Daniel Budzeń, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, dr hab. Marcin Wiśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Znaczenie salda pierwotnego w zarządzaniu ryzykiem jednostek samorządu terytorialnego
 2. dr Paweł Piątkowski, Uniwersytet w Białymstoku – Zrównoważenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w turbulentnym otoczeniu
 3. dr hab. Krzysztof Kluza, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Zmiany zadłużenia pozabudżetowego JST w kontekście cyklu wyborczego
 4. dr Katarzyna Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego

Sala 3.2. Przewodniczenie sesji – dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

 1. dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wyludnianie się gmin – perspektywa samorządowego budżetu
 2. dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie – Usztywnienie budżetów gmin w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania ich budżetów na przykładzie metropolii
 3. mgr Sylwia Filas-Przybył, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Klasyfikacja jednostek administracyjnych w Polsce – TERYT a DEGURBA
 4. dr Piotr Podsiadło, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Pomoc publiczna na rozwój regionalny w perspektywie pre i post kryzysowej

 16:00 podsumowanie i zamknięcie konferencji