Organizacja

Organizatorzy

Katedra Finansów, Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku,
Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, Instytut Ekonomii i Finansów  Uniwersytetu Szczecińskiego.

Komitet organizacyjny

dr Monika Banaszewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Magdalena Brojakowska – Trząska- Uniwersytet Szczeciński
dr Hanna Kociemska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Dominika Kordela – Uniwersytet Szczeciński
dr Natalia Marska-Dzioba – Uniwersytet Szczeciński
dr Ireneusz Miciuła – Uniwersytet Szczeciński
dr Izabela Nawrolska – Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Paweł Piątkowski  – Uniwersytet w Białymstoku
dr Joanna Przybylska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rada Programowa

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Komitet Programowy Konferencji

prof. dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Maria Kosak-Wojnar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Kamilla Bartkowiak-Marchewka, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr. hab. Maria Jastrzębska, prof. PG – Politechnika Gdańska
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Kluza, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Tomasz Uryszek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódźki
dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu