Organizacja

Organizator główny

Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Współorganizatorzy

Katedra Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

dr hab. Monika Banaszewska, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przewodnicząca)
mgr Edmund Białous – Uniwersytet w Białymstoku
dr Hanna Kociemska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Izabela Nawrolska – Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Paweł Piątkowski – Uniwersytet w Białymstoku
dr Joanna Przybylska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Aneta Chodakowska– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Wojciech Świder – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Marcin Spychała – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rada programowa

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Komitet programowy

prof. dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Maria Kosak-Wojnar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr. hab. Maria Jastrzębska, prof. PG – Politechnika Gdańska
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Kluza, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Tomasz Uryszek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu