Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna uzależniona jest od formy udziału i nie obejmuje kosztów noclegów oraz publikacji.

Uczestnictwo w konferencji stacjonarne (bez publikacji)  – 500 PLN 

Uczestnictwo w konferencji on-line (bez publikacji) –  0 PLN 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe: INGBPLPW

IBAN: PL 46 1050  1559 1000 0022 8790 4474

z dopiskiem “0074 – opłata Finanse JST imię  i nazwisko”.  Opłaty należy dokonać w terminie do 1.03.2023 r.