Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu do Poznania, noclegów oraz publikacji.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe:
Bank Santander: 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918

z dopiskiem „Konferencja JST, imię i nazwisko”

Opłaty należy dokonać w terminie do 26.02.2024 r.