Publikacje konferencyjne

Organizatorzy rekomendują następujące czasopisma, w których uczestnicy mogą opublikować prezentowane na konferencji wyniki badań:

Economics and Business Review” (70 punktów na liście MEiN)

„Finanse Komunalne” (40 punktów na liście MEiN)

„Folia Oeconomica Stetinensia (FOS)” (70 punktów na liście MEiN)

„Optimum. Economic Studies” (70 punktów na liście MEiN),

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (70 punktów na liście MEiN)

„Samorząd Terytorialny” (40 punktów na liście MEiN)

W planowanych do wydania publikacjach mogą zostać zamieszczone artykuły, które spełnią wymogi edytorskie, uzyskają pozytywne recenzje i zostaną przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi. Prosimy o zapoznanie się z wymogami edytorskimi, profilem i cennikiem poszczególnych wydawców.

Tematyka i profile czasopism są dostępne na stronach internetowych:

https://journals.ue.poznan.pl/ebr

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/finanse-komunalne

https://wnus.edu.pl/fos/en/page/home

http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj

https://rpeis.amu.edu.pl/pl/o-czasopismie

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/samorzad-terytorialny?_ga=2.176319269.14493917.1701772430-1150658730.1701772430

Przyjęcie referatu na konferencję nie stanowi gwarancji publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie.