Kontakt

Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

Kontakt e-mail:

dr Izabela Nawrolska – izabela.nawrolska@usz.edu.pl,

dr Dominika Kordela – dominika.kordela@usz.edu.pl