O konferencji

Konferencja odbędzie się w dniu 7 marca 2024 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w budynku D przy ul. Towarowej 55 (vis a vis gmachu głównego UEP stojącego przy al. Niepodległości 10).

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów, prezentacja wyników badań, a także dyskusja nad aktualnymi problemami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zmiennym otoczeniu prawnym, gospodarczym i finansowym.

Spotkanie pod hasłem Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia odbywa się po raz trzeci, ale nie zmieniły się problemy, z którymi mierzą się jednostki samorządu terytorialnego oraz wyzwania przed którymi stoją. Najważniejsze z nich można ująć w następujących pytaniach.

Jakie są skutki pandemii COVID-19, napływu uchodźców z Ukrainy oraz kryzysu energetycznego? Jakie są pozytywne efekty turbulentnych zmian otoczenia? Czego nauczyłyby te kryzysy? Jakie wyzwania ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i zarządcze stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego? Jak zachować równowagę między zaspokajaniem potrzeb obecnie żyjących mieszkańców i dbaniem o przyszłe pokolenia? Czy inwestować w niewidoczną transformację cyfrową i miękkie kompetencje czy w „twardą” infrastrukturę? Jakich inwestycji potrzebują gminy, powiaty i województwa, aby zaadaptować się do zmian klimatu? Jak włączyć wspólnotę lokalną i regionalną w koprodukcję usług publicznych? Czy trzeba się bać zrównoważonego rozwoju i ESG?

Jak zmienić i unowocześnić system finansowania jednostek samorządowych w Polsce? Czy jest szansa na zwiększenie dochodów własnych? Czy dojrzeliśmy do reformy podatku od nieruchomości? Jak zapewnić adekwatność części oświatowej subwencji ogólnej do zakresu zadań oświatowych? Według jakich kryteriów przyznawać subwencję ogólną i dotacje celowe? Gdzie szukać pozabudżetowych środków na finansowanie zadań?

Liczymy na to, że nasze spotkane pozwoli spojrzeć na te zagadnienia z różnych punktów widzenia oraz że uda się wypracować zalecenia, których zastosowanie w praktyce umożliwi zmniejszenie ryzyka w działalności jednostek samorządowych. Przyjęliśmy następujące hasło przewodnie konferencji: Jednostki samorządu terytorialnego wczoraj, dziś i jutro.

Organizatorzy

Katedra Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

dr hab. Monika Banaszewska, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przewodnicząca)
mgr Edmund Białous – Uniwersytet w Białymstoku
dr Hanna Kociemska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Izabela Nawrolska – Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Paweł Piątkowski – Uniwersytet w Białymstoku
dr Joanna Przybylska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Aneta Chodakowska– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Wojciech Świder – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Marcin Spychała – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rada programowa

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Komitet programowy

prof. dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Maria Kosak-Wojnar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr. hab. Maria Jastrzębska, prof. PG – Politechnika Gdańska
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Kluza, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Tomasz Uryszek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu