Ważne terminy

Konferencja odbędzie się w dniu 7 marca 2024 r.
Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie abstraktu – do 16.02.2024 r
Akceptacja abstraktów artykułów – do 20.02.2024 r.
Opłata za udział w konferencji – do 26.02.2024 r