Ważne terminy

Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie abstraktu – do 01.03.2023 r. 
Opłata za udział w konferencji – do 01.03.2023 r. 
Akceptacja abstraktów artykułów – do10.03.2023 r. 

Przesłanie pełnego tekstu artykułu – zgodnie z wymaganiami wydawnictw, natomiast dla publikacji monograficznych do 30 marca 2023r (rozdział w monografii wydawnictwa IGI Global), i do 30 kwietnia 2023 (w przypadku recenzowanej monografii w wydawnictwie z aktualnej listy czasopism i wydawnictw punktowanych MEiN).

UWAGA: Organizatorzy nie przewidują publikacji artykułów bez uczestnictwa w konferencji.